Objekt & Smyckekonst
Stenebyskolan

De studerande vid inriktningen Objekt & Smyckekonst visar här sina arbeten de gjort under året. 

Work

Våra studerande

Johan Albertsson

Cecilia Björertz

 

Elvira Constantinou

Maja Delborn

Vera Ellburg

Cecilia Englund

Esma Kadribegovic

Felicia Karlsson

Agnes Lindvall

Felicia Nilsson

Sebastian Nordh

Tyra Rhedin

Janet Sjöström

Ludvig Tengstrand

Maria Bencivenni