Möbelrestauratör
Stenebyskolan

De studerande vid  Yrkeshögskoleutbildningen Möbelrestauratör visar här sina arbeten de gjort under året.

Work

Våra studerande

Emanuel Johansson

Hanne Mårtensson

Oscar Stokstad

Glenn Johner

Följ Möbelrestauratör på Sociala media